Vizyon

Teknosel müşteri yaklaşımı ile yapı sektörünün ihtiyaç duyacağı, çağdaş ve çevreye saygılı mimari ürünler konusunda, pazardaki en önemli aktörlerden biri olmayı kendine vizyon edinmiştir.

Kalite Politikası

Bu vizyona ulaşabilmek için;

  • Yönetim sistemleri kurarak, iş süreçlerini kişilerden bağımsız ve en verimli hale getirmeyi,
  • İnşaat sektöründeki her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi ve bu gelişmelere katkıda bulunmayı,
  • Vereceği hizmetle, karşılıklı anlayış ve güven ortamı oluşturarak, tedarikçilerinin ve özellikle de müşterilerinin saygısını kazanmayı,
  • Çalışanlarına yönelik, mesleki ve kişisel eğitim yatırımları ve aidiyet duygusunu geliştiren etkinlikler düzenleyerek, onlara hak ettikleri olanakları sağlayarak mutluluklarına katkıda bulunmayı, temel ilke olarak benimsemiştir.


Teknosel 2007 yılında firma süreçlerini ve organizasyon yapısını prosedürler altında tanımlayarak ISO 9001 : 2008 Kalite standardına uygun hale getirmiştir. Kalite yönetim sisteminde tanımlanmış olan vizyon ve kalite politikası UKAS akreditasyonunu sağlar durumdadır.